Buitenschoolse opvang

Vanaf 24 augustus 2015 start BSO Bellewite (Kind & Co) op locatie Schoolplein. Bellewite beschikt over 3 ruimtes. Twee lokalen zijn overdag ingericht als klaslokaal en worden na schooltijd omgebouwd tot BSO lokaal. Dit is zo ontworpen dat dit in 5 minuten gebeurd is. Tijdens de BSO zijn de lokalen voorzien van een keukenblok, theaterhoek, knutselruimte en een lees- en bouwhoek. Ook is er de beschikking over een grote speelzaal en een groot buitenspeelterrein met speeltoestellen en een zandbak. Elke dag wordt er een activiteitenprogramma aangeboden en er worden diverse workshops georganiseerd. Kinderen kunnen kiezen uit een knutsel-, cultureel of sport/spelactiviteit. Vrij spelen mag natuurlijk ook.
Klik hier als u meer wilt weten over een dag op de buitenschoolse opvang.