Onze school

De Montessorischool Buiten Wittevrouwen is een basisschool met ruim 320 leerlingen, verdeeld over 13 groepen. Sinds het schooljaar 2005-2006 wordt er op twee locaties lesgegeven; op locatie Pallaesstraat en op locatie Schoolplein. Beide locaties bevinden zich in het wijk Buiten Wittevrouwen. Deze wijk is gelegen tussen de Biltstraat, Maliesingel en de Maliebaan. Onze leerlingen komen niet alleen uit het wijk Buiten Wittevrouwen, maar ook uit Wittevrouwen, Oudwijk, Vogelenbuurt en de binnenstad.

Locatie Schoolplein richt zich met name op het onder- en middenbouwkind (groep 1 t/m 4) en locatie Pallaesstraat op het tussen- en bovenbouwkind (groep 5 t/m 8). De definitieve vormgeving hangt deels af van ontwikkelingen in de wijk en de gemeente.
De gemiddelde groepsgrootte in de midden- tussen- en bovenbouwgroepen is 26. Onze onderbouwgroepen groeien gedurende het schooljaar. Onze ambitie is om beheerst door te groeien naar een school van 14 à 15 groepen van rond de 28 leerlingen.