Locatie Schoolplein

Het schoolgebouw aan het Schoolplein is gebouwd in 1958 en huisvest dit schooljaar 6 groepen; vier onderbouwgroepen (groep 1-2) en twee middenbouwgroepen(groep 3-4). Daarnaast beschikt het over een gymzaal en een speelzaal voor de onderbouw. 

BSO Bellewite beschikt op locatie Schoolplein over 3 ruimtes. Twee lokalen zijn overdag ingericht als klaslokaal en worden na schooltijd omgebouwd tot BSO lokaal.

 

Locatie Pallaesstraat

Het schoolgebouw aan de Pallaesstraat is gebouwd in het jaar 1993 en huisvest op het moment 8 groepen. Het gaat om twee middenbouwen (groep 3-4), drie tussenbouwen (groep 5-6) en drie bovenbouwen (groep 7-8). 

Locatie Pallaesstraat over beschikt een multifunctionele ruimte die goed aansluit bij de onderwijskundige visie van het Montessorionderwijs. BSO Bellewite's buren maakt ook gebruik van deze ruimte. Daarnaast heeft de school een speelleertuin waar kinderen vanuit diverse vakgebieden kunnen werken, ontdekken en leren.