Wij werken samen met verschillende partners:

Kind & Co: Buitenschools opvang

Samenwerkingsverband Utrecht: In Samenwerkingsverband Utrecht PO werken basisscholen, SO-scholen en SBO-scholen samen aan Passend Onderwijs in de gemeente Utrecht.

EarlyBird: Landelijk kenniscentrum voor vroeg vreemdetalenonderwijs Engels.

Marnix Academie: Opleiding en verder professionaliseren van leraren in het basisonderwijs.

Buurtteam Oost: Sociale basiszorg.

GGD: De GGD biedt deskundig advies en ondersteuning op gebied van ontwikkeling en gezond gedrag aan de school en ouders en leerlingen.

De wijkagent: Schakel tussen de wijk (school) en de politie.