Verrijkend aanbod voor alle leerlingen

 

Onze visie hierop:

De Montessorischool biedt onderwijs dat verder reikt dan de hedendaagse eisen, waardoor kinderen hun talenten ontwikkelen en toekomstkansen grijpen. Kinderen verhogen hun leerrendement optimaal doordat zij in gezamenlijkheid continu gestimuleerd worden veel te leren. Zij groeien op in een omgeving van ontwikkeling en vooruitgang waar ze door hun ouders en begeleiders gezamenlijk gestimuleerd worden hun talenten optimaal te ontwikkelen.

Internationalisering en multiculturele diversiteit zijn daarbij de context om hun creatieve vermogen, communicatieve vaardigheden en toekomstkansen te vergroten. In onze samenleving leren mensen een leven lang. Wij bereiden kinderen daarop voor. Basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen zijn daarbij van primair belang, maar ook heel belangrijk om te leren zijn de vaardigheden zelfstandig leren en zelf keuzes kunnen maken, jezelf kennen en beheersen, kunnen samenwerken en overleggen. Je zelf creatief ontwikkelen in de ruime zin van het woord zoals ook creatief kunnen omgaan met vraagstukken en situaties in de maatschappij van morgen. Denken in kansen en mogelijkheden voor, door en met kinderen loopt als rode draad door ons onderwijs.

 

Internationalisering

Wij verzorgen onderwijs in Engels voor groep 1 tot en met 8 aan de hand van de methode Early Bird. Early Bird is een richtlijn en visie waarop wij ons Engelstalig onderwijs aanbieden. Dit gebeurt d.m.v. flashcards, poppen, erkenning en herkenning van de taal en de boeken van Our Discovery Island.

De internationale context is ook steeds weer een nieuw aandachtspunt bij onze Kosmische lessen.

 

Kunst en cultuur

In de hele school wordt naast de cognitieve vakken gewerkt aan creativiteit: muziek, tekenen, handvaardigheid en drama worden aangeboden. Kunst en cultuur staat centraal: elke groep geniet jaarlijks meerdere malen van culturele en creatieve uitstapjes of projecten. Sinds schooljaar 2017-2018 zijn we een cultureel partnerschap aangegaan met Het Filiaal Theatermakers. Dat houdt in dat wij met Het Filiaal samenwerken om de culturele leerlijn van onze school te verbeteren. Zo gaan we met de groepen naar theatervoorstellingen en gaan we dieper in op verschillende aspecten van de voorstelling; het acteerwerk, de thema's die voorkwamen, de inrichting van het toneel, enzovoorts. Daarnaast werken de kinderen in een atelier aan creatieve vakken. Ze werken in gemixte groepen samen met ouders en leerkrachten in een workshop. Er worden drie workshops per jaar van elk vijf momenten georganiseerd. Meerdere keren per jaar presenteren kinderen zich op het podium met dans, zang, muziek, toneel of taalexpressie aan elkaar. Deze `ThemaTheaters’ zijn bewust verticaal georganiseerd. Kinderen uit alle leeftijdsgroepen kijken respectvol naar elkaar en leren van elkaar.

 

Plusaanbod in de Flexklas

Voor (meer/hoog)begaafden is uitdagend onderwijs in de klas niet altijd genoeg. Zij hebben extra onderwijsondersteuning nodig. De bedoeling is dat dit zoveel mogelijk in de groep wordt aangeboden. Binnen alle groepen wordt daarom ook gewerkt met Compacten en Verrijken op het gebied van spelling en rekenen. Sommige van onze leerlingen hebben nog meer behoefte aan onderwijsondersteuning op cognitief en sociaal-emotioneel gebied waaraan niet altijd binnen de groep kan worden voldaan. Dan kan ondersteuning in de vorm van een breed plusaanbod buiten de groep nodig zijn.

Aangezien wij zoeken naar een goede balans tussen tijdelijke onderwijsondersteuning buiten de groep en voortdurende ondersteuning binnen de groep, hebben wij een Flexklas. In de Flexklas zitten leerlingen niet permanent voor de rest van hun schoolloopbaan. Er wordt gekeken naar wat de bewuste leerling nodig heeft. Op deze wijze wordt gewaarborgd dat we meer maatwerk kunnen leveren. De aangeboden modules variëren van puur cognitief inhoudelijke modules tot meer de mix met sociaal emotionele aspecten (bijvoorbeeld wat is rechtvaardigheidsgevoel – dit is vaak sterk ontwikkeld bij deze leerlingen- en hoe verhoudt zich dit tot samenwerken en leren leren).