ouderbetrokkenheid

 

 

“Ouders en school leven in een soort partnerschap.
Zij delen immers het belang van het kind.
Maar dat gemeenschappelijk belang alleen is niet altijd voldoende,
om de eenvoudige reden dat ze het kind allebei vanuit hun eigen context bekijken.
School en ouders hebben ieder een eigen invalshoek.
Het is van belang dat scholen en ouders een optimale band moeten zien te smeden.
De belangen daarin zijn groot, het gaat immers om de ontwikkeling van een mens in wording.
De vraag is vervolgens natuurlijk wel hoe je zo’n optimale band voor elkaar bokst”.
Citaat Steven Pont