De Medezeggenschapsraad

Wat doet de Medezeggenschapsraad?

De Medezeggenschapsraad (MR) houdt zich bezig met bestuurlijke, schoolmaatschappelijke en organisatorische zaken. Voor veel bestuursbeslissingen is advies of instemming van de MR nodig. Ongeveer eens per zes weken is er een vergadering waarin zaken als: handhaven van het Montessori-karakter van onze school, sfeer op school, formatieplan, aanstellingsbeleid personeel en het schoolwerkplan worden besproken.

De MR bestaat uit zes leden: drie gekozen door en uit het team, drie gekozen door en uit ouders. Voor deze functie is geen speciale kennis noodzakelijk. Het lidmaatschap van de MR is onverenigbaar met dat van de Ouderraad. Wel houden beide raden elkaar formeel en informeel op de hoogte van hun werkzaamheden en zij proberen die zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

De samenstelling van de MR wordt aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt.
Bij de KSU is er tevens een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

De MR bestaat uit de volgende leden:

  • Rianne van der Molen (oudergeleding, voorzitter)
  • Anneleen Hoeve - Post (oudergeleding, secretaris) 
  • Wouter van Bommel (oudergeleding)
  • Dion Morssink (teamgeleding)
  • Maiken van Lieshout (teamgeleding)
  • Willemijn van der Heijden (teamgeleding)

Mocht u vragen of opmerkingen hebben; de MR is te bereiken via het volgende mailadres: mr.montessorischoolbw@gmail.com