Aanmelden nieuwe leerlingen

Kennismaken

Bij het zoeken naar een goede school voor uw kind is het belangrijk dat u weet waar uw kind terechtkomt. Om er zeker van te zijn dat u een goede keus maakt, zult u zich goed moeten laten informeren. Dat kan door het bekijken van deze website en het lezen van de schoolgids, maar ook door persoonlijk met ons kennis te maken.

We vinden het belangrijk dat als u uw kind bij ons wilt aanmelden u eerst een informatieochtend bezoekt waar u kennismaakt met de schoolleider. Op deze ochtend vertellen wij meer over onze uitgangspunten en onze manier van werken. Ook maken we een ronde door de school, zodat u de kinderen en de leerkrachten aan het werk kunt zien en goed de sfeer van onze school kunt proeven. Wij vinden het van belang dat de rondleiding in een kleiner groepje plaatsvindt, zodat we voor iedere ouder aandacht kunnen hebben. Deze ochtenden organiseren wij dan ook elke maand. De data kunt u rechts op deze pagina vinden en u kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar aanmelden.montessori@ksu-utrecht.nl. Bij de aanmelding graag uw naam, uw telefoonnummer en de naam en geboortedatum van uw kind vermelden.

Als u na de rondleiding enthousiast bent en u zich kunt vinden in de uitgangspunten van onze school, kunt u uw kind bij ons aanmelden middels een volledig ingevuld aanmeldingsformulier of vooraanmeldingsformulier bij een kind jonger dan 3 jaar.

Aanmelden

De procedure van aanmelden valt onder de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). Om toegelaten te worden op de basisschool moet uw kind vier jaar zijn. Vanaf vijfjarige leeftijd is uw kind leerplichtig. U kunt uw kind al vanaf de geboorte bij ons aanmelden middels een volledig ingevuld vooraanmeldingsformulier , nadat u een informatieochtend bij ons hebt bezocht en enthousiast bent. Wij houden u vanaf dat moment op de hoogte door het toesturen van de nieuwsbrief. Nadat uw kind 2 jaar is geworden nemen wij contact op of u nog steeds in onze school geïnteresseerd bent. Zodra uw kind 3 jaar is geworden, kunt u uw kind aanmelden. Volgens de wet mogen wij vanaf die leeftijd uw kind ook daadwerkelijk inschrijven. Daartoe ontvangt u een uitgebreid formulier. U mag vanuit gemeentelijk beleid niet staan ingeschreven op meer dan 1 school.

De kinderen worden toegelaten op onze school, mits er plaats is en uw kind toelaatbaar is. Onze school heeft op de totale school voor groep 1 per leerjaar 56 plaatsen beschikbaar (een leerjaar loopt bij ons van 1 januari - 31 december). Broertjes en zusje van kinderen die al bij ons naar school gaan, worden met voorrang geplaatst.

 

Bij aanmelding van een leerling met een lichamelijke of verstandelijke handicap en/of kinderen die veel extra zorg nodig hebben, neemt de schoolleiding een apart besluit, afhankelijk van de wensen van de ouders en de mogelijkheden van de school. Wij gaan graag met u in gesprek.

 

Inschrijven van uw kind ouder dan 4 jaar en/of afkomstig van een andere school 

Dit kunt u ook kenbaar maken via het emailadres aanmelden.montessori@ksu-utrecht.nl. Eén van onze Intern Begeleiders zal dan met u contact opnemen.