Aanmelden nieuwe leerlingen

Kennismaken

Bij het zoeken naar een goede school voor uw kind is het belangrijk dat u weet waar uw kind terechtkomt. Om er zeker van te zijn dat u een goede keus maakt, zult u zich goed moeten laten informeren. Dat kan door het bekijken van deze website en het lezen van de schoolgids, maar ook door persoonlijk met ons kennis te maken.

Rondleiding
We vinden het belangrijk, dat als u uw kind bij ons wilt aanmelden, u eerst een rondleiding bijwoont waar u kennismaakt met ons onderwijsconcept en de sfeer van onze school kunt proeven. Op deze ochtend vertellen wij meer over onze uitgangspunten en onze manier van werken. Ook maken we een ronde door de school, zodat u de kinderen en de leerkrachten aan het werk kunt zien. Wij vinden het van belang dat de rondleiding in een kleine groep plaatsvindt, zodat we voor iedere ouder aandacht hebben. Deze ochtenden organiseren wij dan ook een aantal keer per jaar. Van 9.00-10.00 uur. De data kunt u rechts op deze pagina vinden. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar aanmelden.montessori@ksu.nl. Bij de aanmelding graag het volgende vermelden: 3 data waarop u kunt, uw naam, uw telefoonnummer, de naam en geboortedatum van uw kind. Wij zullen u dan de uitnodiging met verdere informatie toesturen.

 

Aanmelden

Als u na de rondleiding enthousiast bent en u zich kunt vinden in de uitgangspunten van onze school, dan kunt u uw kind bij ons aanmelden.

De aanmelding voor een basisschool in Utrecht verloopt voor kinderen geboren zijn na 1 oktober 2018 op een centrale manier. Meer informatie hierover vindt u op de website:Naardebasisschool.utrecht.nl | Naardebasisschool

Vrijwel alle basisscholen in Utrecht en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over een nieuwe manier van aanmelden. Onze school neemt hier ook aan deel. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen worden op dezelfde manier verdeeld. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een school naar keuze te komen. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk kind er bij hen naar school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen.

 

Uw kind is 3 jaar en/of afkomstig van een andere school:

Als uw kind 3 jaar of ouder is kunnen we geen plek bij ons op school garanderen. We willen u vragen een mail te sturen naar aanmelden.montessori@ksu.nl. We zullen per gezin bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Bij aanmelding van een leerling met een lichamelijke of verstandelijke handicap en/of kinderen die veel extra zorg nodig hebben, neemt de schoolleiding een apart besluit, afhankelijk van de wensen van de ouders en de mogelijkheden van de school. Wij gaan graag met u in gesprek.