Verlof en afwezigheid

Ziekmelding

Als uw kind wegens ziekte niet op school kan komen, dan horen we dit graag vóór 8.30 uur. Via de Social Schools app of via de telefoon.
Locatie Schoolplein: 030-2317329
Locatie Pallaesstraat: 030- 2340530

Afwezigheid onder schooltijd

Als uw kind voor een afspraak naar de dokter, tandarts of specialist moet, maakt u dan bij voorkeur een afspraak na schooltijd. Wanneer dit niet mogelijk is, meldt u dit via de Social Schools app.

Bijzonder (extra) verlof

Het kan zijn dat uw kind door omstandigheden lessen op school niet kan volgen. De overheid heeft regels vastgesteld omtrent leerlingverzuim. Ongeoorloofd verzuim moet en zal door ons gemeld worden bij de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente. Overtreding van de leerplichtwet kan bestraft worden, dit geldt zowel voor de ouders/verzorgers die hun kind ongeoorloofd thuis houden als voor de schoolleider die daarvan geen melding maakt. Kinderen zijn vrij tijdens schoolvakanties. In een aantal gevallen kan uw kind voor bijzonder verlof (toegestaan verzuim) in aanmerking komen. U kunt meer hier meer over lezen in de folder: Bijzonder verlof: Informatie over toestemming voor verzuim van school uitgeven door de gemeente Utrecht.
Bij ieder verzoek om bijzonder (extra) verlof dient u een aanvraagformulier in te vullen en acht weken voor aanvang van het verlof in te leveren bij de schoolleider.
Het formulier kunt u vinden in de centrale hal van beide locaties of hier downloaden.