Montessorischool Buiten Wittevrouwen

'Help mij het zelf te doen'

Maak een Keuze
en vind wat je zoekt

We werken volgens vrijheid in gebondenheid, waarbij we onze leerlingen helpen het zelf te doen met ruimte voor intrinsieke motivatie in een stimulerende omgeving.

René
Schooldirecteur

Uniek leren 
op de Montessorischool 

We maken gebruik van de lijn van de leerkracht en de lijn van de leerling. We onderscheiden daarbij 3 fasen van leren waarbij de rol van de leerkracht verschilt. Deze fasen noemen wij 'help mij het zelf doen', 'leer mij het zelf doen' en 'laat mij het zelf doen'. 

Help mij het zelf doen

Wij werken met korte instructies, waarbij de leerkracht sturend is. Daarnaast is er veel tijd en ruimte om het geleerde samen in te oefenen. De leerkracht helpt het kind en kinderen helpen elkaar.

Leer mij het zelf doen

In de klas is er veel ruimte voor zelfstandige verwerking. Het kind leert door zelf te oefenen en om hulp te vragen wanneer nodig. We werken met uitgestelde aandacht, waardoor het kind leert zelfstandig verder te werken. Een weekplanning helpt hierbij. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan het leren leren en studievaardigheden.

Laat mij het zelf doen

De voorbereide omgeving is zo ingericht dat het kind geheel zelfstandig kan werken en uitgedaagd wordt. Het kind kiest en plant zelf het werk vanuit intrinsieke motivatie en heeft eigenaarschap over zijn of haar leerproces. Daarnaast heeft het kind verantwoordelijkheid en draagt het zorg voor het werk en de omgeving.

Actueel
Blijf op de hoogte!