Verlof en afwezigheid

Ziekmelding

Als uw kind wegens ziekte niet op school kan komen, dan horen we dit graag vóór 8.30 uur. Via de Social Schools app. 
 

Afwezigheid onder schooltijd

Als uw kind voor een afspraak naar de dokter, tandarts of specialist moet, maakt u dan bij voorkeur een afspraak na schooltijd. Wanneer dit niet mogelijk is, meldt u dit via de Social Schools app.
 

Bijzonder (extra) verlof

Het kan zijn dat uw kind door omstandigheden lessen op school niet kan volgen. De overheid heeft regels vastgesteld omtrent leerlingverzuim. Ongeoorloofd verzuim moet en zal door ons gemeld worden bij de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente. Overtreding van de leerplichtwet kan bestraft worden, dit geldt zowel voor de ouders/verzorgers die hun kind ongeoorloofd thuis houden als voor de schoolleider die daarvan geen melding maakt. 

Het is niet mogelijk extra verlof te krijgen voor korte vakanties tussendoor of voor vakantieverlenging voor een bezoek aan het moederland. De enige uitzondering wordt gemaakt voor ouders die door de aard van hun beroep geen gebruik kunnen maken van de vastgestelde vakanties (bv. horeca of landbouw). In die gevallen kan de schoolleiding maximaal twee weken (10 schooldagen) extra verlof verlenen. Dit mogen echter nooit de eerste twee weken van een schooljaar zijn. In bijzondere gevallen kunt u voor uw kind verlof van meer dan 10 dagen aanvragen. Die aanvraag doet u bij de gemeente. Na contact met de schooldirecteur neemt de gemeente een beslissing.

Er is (nog) een aantal, ook door de leerplicht erkende, uitzonderingen. Hierbij valt te denken aan bruiloften, jubilea en begrafenissen. De schoolleider kan u in dit soort gevallen toestemming voor het extra verlof verlenen. Bij ieder verzoek om bijzonder (extra) verlof dient u een aanvraagformulier in te vullen en acht weken voor aanvang van het verlof in te leveren bij de schoolleider. Het formulier kunt u hieronder downloaden.