Opleidingsschool

Sinds maart 2016 is de Montessorischool Buiten Wittevrouwen officieel gecertificeerd als opleidingsschool. Dit houdt in dat we studenten mogen begeleiden op de werkvloer die leerkracht in het basisonderwijs willen worden. We nemen het begeleiden op de werkplek over van de lerarenopleiding Marnix academie Utrecht (PABO). Vandaar dat het opleiden in de school wordt genoemd. We begeleiden studenten in verschillende fases en varianten in hun opleiding. Zo begeleiden we studenten die de Voltijd opleiding doen, maar ook deeltijd studenten en zij-instromers.

Voltijd variant: zij doen de Voltijd opleiding, en lopen stage in een groep. De groepsleerkracht (mentor) begeleidt deze student.

Deeltijd variant: Deze studenten doen de verkorte opleiding en vanaf het 2e jaar van de opleiding, mogen zij betaalt voor de groep staan. Zij staan dan dubbel met een ervaren leerkracht.

Zij-instroom variant: als zij-instromer kom je direct betaalt voor de groep te staan, en ook hierbij sta je dubbel met een ervaren leerkracht voor de groep.

De studenten worden in de groep begeleid door de groepsleerkracht. Tevens krijgen de studenten begeleiding van de schoolopleider. De schoolopleider gaat regelmatig observeren, houdt voortgangsgesprekken met studenten en leerkrachten en houdt intervisiegesprekken met gelijkgestemde groepen studenten en praktijkopleiders. Ook heeft de schoolopleider een opleiding gevolgd bij de Marnix Academie om te mogen opleiden in te school en zijn de lijnen kort met de Marnix Academie. Regelmatig blijven de studenten die afstuderen bij ons werken. Het is mooi om bij te dragen aan hun ontwikkeling en waardevol dat wij hun een opleidingsplek kunnen aanbieden.