Locaties en faciliteiten

De Montessorischool Buiten Wittevrouwen is een basisschool met ruim 320 leerlingen, verdeeld over 13 groepen. Sinds het schooljaar 2005-2006 wordt er op twee locaties lesgegeven; op locatie Pallaesstraat en op locatie Schoolplein. Beide locaties bevinden zich in het wijk Buiten Wittevrouwen. Deze wijk is gelegen tussen de Biltstraat, Maliesingel en de Maliebaan. Onze leerlingen komen niet alleen uit de wijk Buiten Wittevrouwen, maar ook uit Wittevrouwen, Oudwijk, Vogelenbuurt en de binnenstad.

Locatie Schoolplein richt zich met name op het onder- en middenbouwkind (groep 1 t/m 4) en locatie Pallaesstraat op het tussen- en bovenbouwkind (groep 5 t/m 8). De definitieve vormgeving hangt deels af van ontwikkelingen in de wijk en de gemeente. De gemiddelde groepsgrootte in de midden- tussen- en bovenbouwgroepen is 26. Onze onderbouwgroepen groeien gedurende het schooljaar. Onze ambitie is om beheerst door te groeien naar een school van 14 à 15 groepen van rond de 28 leerlingen.

 

Locatie Schoolplein

Het schoolgebouw aan het Schoolplein is gebouwd in 1958 en huisvest dit schooljaar 6 groepen; vier onderbouwgroepen (groep 1-2) en twee middenbouwgroepen(groep 3-4). Daarnaast beschikt het over een gymzaal en een speelzaal voor de onderbouw. 

BSO Bellewite beschikt op locatie Schoolplein over 3 ruimtes. Twee lokalen zijn overdag ingericht als klaslokaal en worden na schooltijd omgebouwd tot BSO lokaal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie Pallaesstraat

Het schoolgebouw aan de Pallaesstraat is gebouwd in het jaar 1993 en huisvest op het moment 8 groepen. Het gaat om twee middenbouwen (groep 3-4), drie tussenbouwen (groep 5-6) en drie bovenbouwen (groep 7-8). 

Locatie Pallaesstraat over beschikt een multifunctionele ruimte die goed aansluit bij de onderwijskundige visie van het Montessorionderwijs. BSO Bellewite's buren maakt ook gebruik van deze ruimte. Daarnaast heeft de school een speelleertuin waar kinderen vanuit diverse vakgebieden kunnen werken, ontdekken en leren.