Ons profiel

 

Méér mogelijkheden, meer leren!

De Montessorischool Buiten Wittevrouwen bestaat ruim 80 jaar en daar zijn wij trots op! Ouders kiezen voor onze school, omdat het montessorionderwijs in combinatie met de moderne onderwijsleerlijnen adequaat inspeelt op de hedendaagse onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Wij bieden onderwijs dat verder reikt dan de hedendaagse eisen. We bieden meer mogelijkheden om meer te kunnen leren. In onze samenleving leren mensen een leven lang. Wij bereiden kinderen daarop voor. Basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen zijn daarbij van primair belang. Uitgedaagd door montessorionderwijs met moderne leerlijnen, halen alle kinderen een maximaal leerrendement. Internationalisering (Engels in alle groepen) en multiculturele diversiteit vormen de context om hun creatieve vermogen, communicatieve vaardigheden en toekomstkansen te vergroten. 

De visie van Maria Montessori op onderwijs en opvoeding vormt het uitgangspunt voor ons onderwijs. Daarin staan zelfstandig leren, keuzes maken, jezelf kennen en beheersen, samenwerken en creatieve ontwikkeling centraal. Eigentijds onderwijs dat motiveert, onder andere door in te spelen op een veranderende wereld met internet en nieuwe media. Het is onderwijs dat zich richt op de persoonlijke ontwikkeling en leerstijl van de individuele leerling en gebruik maakt van wat die nu al in huis heeft. Denken in kansen en mogelijkheden, ontdekken waar je écht goed in bent en je eigen weg vinden. Ons kosmisch onderwijs in thema’s, geïntegreerd met kunst/cultuureducatie/burgerschap, biedt leerlingen onderwijs van de 21ste eeuw. Het bereidt leerlingen voor op een plaats in de samenleving van de toekomst. Meer leren voor meer toekomstmogelijkheden.

 

Eindprofiel van onze leerling

Als leerlingen, na acht jaar onze school verlaten, hebben zij negen jaar inspirerende leerervaring in hun rugzak. Ze hebben meer geleerd dan ergens anders. Onze leerlingen blinken uit door dat ze meer mogelijkheden hebben om zich vanuit eigen kracht aan de wereld te presenteren. Ze hebben geleerd hun eigen talenten te herkennen en te benutten. Ze zijn ondernemend en initiatiefrijk en gaan met zelfvertrouwen nieuwe uitdagingen aan. Ze hebben een internationale oriëntatie en beschikken over de juiste vaardigheden die nodig zijn in de wereld van morgen. 

Leerlingen van de Montessorischool zijn sterk in zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid. Beide competenties hebben zij vooral geleerd door hun eigen zelfwerkzaamheid, op hun eigen initiatief en in hun eigen tempo. Ze hebben geleerd om hun eigen leerproces te sturen en daar verantwoordelijk voor te zijn. 

Montessorileerlingen zijn intrinsiek gemotiveerd en hebben een stevig verankerd gevoel van eigenwaarde. Zij staan open voor de buitenwereld, hebben sociaal gevoel en een open denkgeest. Zij kunnen goed samenwerken en communiceren en zijn zich bewust van hun rol in een groep. Zij kunnen omgaan met feedback en zijn in staat tot zelfreflectie. Montessorileerlingen zijn in staat om hulpbronnen aan te boren wanneer zij die nodig hebben om problemen op te lossen. Maar bovenal hebben zij geleerd om zichzelf verder te ontwikkelen en hun mogelijkheden te benutten.