Schooltijden en vakantierooster

 

Schooltijden


Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 14.15 uur.
 

De midden-, tussen- en bovenbouwgroepen gaan rond 10.00 uur een kwartier naar buiten. Het buitenspeelrooster van de onderbouw is verwerkt in de weekplanning. Tussen de middag eten de leerlingen met de groepsleerkracht en gaan daarna een half uur naar buiten.

Wij willen graag op tijd beginnen; de school is open om 8.15 uur, de groepsdeuren sluiten om 8.30. De leerkrachten verwelkomen, onder normale omstandigheden, de leerlingen bij de klasdeur met een hand en een persoonlijke groet. Hierna maken de kinderen hun planning en gaan rustig aan het werk. In de onderbouw brengt u zelf uw kind in het klaslokaal. Tot aan de herfstvakantie bent u 's ochtends ook welkom in de middenbouw! De schoolvoordeuren sluit ’s ochtends 5 minuten na aanvang; dit om ongewenst bezoek uit de school te weren.

De kinderen van de onderbouw kunt u om 14.15 uur in de eigen groep ophalen. De kinderen van de groepen 3 t/m 4 komen met hun leerkracht naar buiten. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 komen zelf naar buiten. De leerlingen die niet zelf naar huis mogen en waarvan de ouders nog niet op het schoolplein aanwezig zijn, wachten bij één van de twee leerkrachten die buitenstaan, totdat zij worden opgehaald. De school sluit om 14.30 uur haar deuren.

 

Vakantierooster


Herfstvakantie:         16 oktober t/m 20 oktober 2023

Kerstvakantie:          25 december 2023 t/m5 januari 2024

voorjaarsvakantie:    19 februari t/m 23 februari 2024

Goede vrijdag:          28 maart 2024

Tweede Paasdag:       1 april 2024

Meivakantie:              29 april t/m 10 mei 2024

2e Pinksterdag:         20 mei 2024

Zomervakantie:         15 juli t/m 25 augustus 2024

 

Alle overige vrije dagen zijn te vinden in de schoolagenda. Hier vindt u ook de jaarplanner als PDF.