Ons onderwijs

Op onze school wordt lesgegeven in heterogene groepen. Dat is een bewuste keuze vanuit het Montessorionderwijs en zoals onderzoeken ook onderschrijven heeft het leeftijdsverschil vaak een positieve invloed op de (sociale) ontwikkeling van kinderen. Jongere kinderen leren van de oudere kinderen, de oudere kinderen leren veel van het helpen van jongere kinderen. Bovendien leren kinderen in heterogene groepen goed zelfstandig en geconcentreerd werken. Ook kan het een voordeel zijn voor kinderen die op punten wat achterlopen of juist vooruit zijn. Zij kunnen gemakkelijk aanschuiven bij de instructie van het andere deel van de groep. Heterogeniteit kan ook andere gebieden betreffen zoals de groepssamenstelling van jongens- en meisjes, cognitieve en sociale niveaus van kinderen, combinaties qua groepsdynamiek e.d. Kinderen leren door, van en met elkaar en helpen elkaar daar waar nodig. Wanneer een kind bepaalde leerstof sneller of langzamer doorloopt, levert dat in onze groepen geen organisatorische problemen op, omdat wij passend onderwijs bieden volgens het systeem opbrengstgericht werken.

Wij bieden kinderen veel ontwikkelvrijheid binnen een heldere structuur. In een montessorigroep werken kinderen veelal tegelijkertijd aan verschillende taken. Sommige kinderen krijgen een groepsles, anderen werken samen aan een taak, weer anderen zijn individueel bezig.

Wij bieden structuur via de inrichting van het lokaal, via de klassenregels, door het handelen van de leerkracht en via de inrichting van de dag. Er is aandacht voor ontwikkeling van (cognitieve) vaardigheden op het gebied van rekenen, taal en lezen en tijdens de kosmische lessen maken de kinderen de 21ste century skills zich eigen. Dat doen we in onze school (ateliers), maar ook geregeld buiten de school, om het leren levensecht te maken.

 

Wilt u een uitgebreide omschrijving van ons onderwijs? Lees dan onze schoolgids:

Schoolgids 2023-2024